Om Strand Hotel Visby

Bryggeri Visby Bryggerier bild från 1970.

Från bryggeri till hotell

Mitt på Strandgatan i Visby låg ett ölbryggeri vid namn Bayerska Bryggeribolaget som grundades år 1854.
1910 sammanslogs verksamheten med det konkurrerande bryggeriet, Wedins Bryggeri, som låg där Gotland Bryggeri och Bryggarsalen ligger idag. Verksamheten fortsatte under namnet AB Visby Bryggerier. Sammanslagningen genomfördes av Henric Wiman, Magnus Wimans farfar.

De sammanslagna bryggerierna kom i början att heta AB Visby Bryggerier. Wedins Bryggeri avvecklades och fastigheterna såldes för att möjliggöra en modernisering av bryggeriet. Produktionen av öl, läskedrycker och mineralvatten koncentrerades till Strandgatan. Som mest hade bryggeriet ca 50 anställda.

Under 1950-talet genomgick Visby Bryggeri en stor modernisering. Ett nytt brygghus byggdes söder om Rigagränd mot Strandgatan och
nya lagerkällare i östra delen av samma fastighet. Ölet bryggdes i brygghuset för att sedan kylas och pumpas till Jäskällaren, där jäst tillsattes och huvudjäsningen i öppna rostfria kar pågick i ca 1 vecka, innan det unga ölet pumpades till lagerkällaren för efterjäsning i upp till 3 månader. Samma procedur används ännu idag på Gotlands Bryggeri.

Efter tappning i flaskor eller burkar, lastades dryckerna på lastbilar på den gård där Strand Hotels lobby idag ligger och distribuerades ut över Gotland. Mindre kvantiteter sändes även till Stockholmsområdet.

Där Teatersalongen ligger idag låg Jäskällaren. Här sattes jäst till den nybryggda och nedkylda vörten och huvudjäsningen i öppna rostfria kar pågick i ca 1 vecka, innan det unga ölet pumpades till lagerkällaren för efterjäsning i 2 till 3 månader. Samma procedur används ännu idag på Gotlands
Bryggeri.

Tappning på flaskor skedde på två linjer, en där restaurangen idag ligger, en där bibliotek och bar ligger, och burktappningen  där rum 410 – 413 ligger idag. Fullgodslagret, där öl och läsk i backar väntade på leverans, låg där Gillet  och köket ligger. ”200:a byggnaderna” i kvarteret Fregatten användes för kontor, garage, personalrum och några personalbostäder. Bryggarsalen och Glasblåseriet är en rest av det gamla Wedinska Bryggeriet och användes som buffertlager för tomburkar och tomglas.

I äldre tider hade bryggeriet en ölservering vid Rostockergränd, där idag restaurangen ligger. De övre våningarna användes då som kontor och bostäder, precis som idag.

Med tiden blev läget i fyra kvarter i Visby innerstad orationellt.  I början av 1970-talet övervägdes och projekterades ett nytt bryggeri utanför Visby. Men den snabba utvecklingen på marknaden, med allt större koncentration till ett fåtal stora bryggerier i landet, ledde i stället till  beslutet att lägga ner verksamheten och använda de välbelägna fastigheterna till något annat. Bryggeriet hade  hunnit drivas av 3 generationer Wiman. Henric Wiman, (Magnus farfar), Kjell Wiman (Magnus far) och Magnus själv, som bl.a. utbildat sig till bryggmästare med examen från München.
Magnus, nygift med Angelica, köpte ut fastigheterna från bryggeribolaget.

Under de första åren efter nedläggningen hyrdes många av lokalerna ut till olika verksamheter. Visby Mekaniska Verkstad, Bryggeriteatern, miniatyrgolf, glasblåseri, rullskridskocentrum, Bryggeriteatern, Teatercaféet, Guteglass, Visby Dansskola, bageri, kanottillverkning samt diverse kontor och lagerlokaler, är exempel på verksamheter som under olika tid inhysts i det nedlagda bryggeriet medan ombyggnad och utbyggnad till hotell planerats och etappvis utförts.

Tillsammans med arkitekt Birger Andersson förvandlade man de gamla bryggerikvarteren till hotell. År 1982 slog Angelica och Magnus Wiman och upp portarna till Hotell Bryggaregården. 1985 bytte man namn till Strand Hotel, som numer ingår i hotellkedjan Best Western. Idag har hotellet ca 124 rum och sviter samt ett stort antal konferens- och grupprum.

300:a avdelningen i kvarteret Apoteket, byggdes först om till hotellrum. Sedan kom 100: delen, i kvarteret Ankaret, runt den gamla bryggerigården som idag är lobby.  200:a delen, i kvarteret Fregatten, byggdes om i mitten av 1980-talet  och så 400:a avdelningen, i kvarteret Ankaret mot Rigagränd och Mellangatan 1989.  Slutligen byggdes en av fastigheterna i kvarteret Valvet, på östra sidan av Mellangatan, om till Bryggarsalen.

 
Summa: ...kr
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2017 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse